การกิน Vitamin C สามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ได้จริงหรือ ?

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทยยังไม่ทุเลาลง และมีการระบาดรอบใหม่ช่วงปลายปี 2563 ที่ผ่านมา ปัจจุบัน ประเทศไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมประมาณ 8,000 คน และมีผู้ติดเชื้อใหม่สูงถึง 700 คนในช่วงเดือนมกราคม ปี 25641 การแพร่ระบาดครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน การทำงาน เศรษฐกิจ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านปัญหาด้านสุขภาพของคนไทย

1

รูปที่ 1 ยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 ทั้งหมดในประเทศไทย (ที่มา: WorkpointNews)

จากเหตุผลเบื้องต้นทำให้คนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นและเริ่มค้นหาผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว หนึ่งในนั้นคือวิตามิน แร่ธาตุ และสารสกัดต่าง ๆ แต่เมื่อพูดถึงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันอาการเจ็บป่วย ก็คงจะไม่พ้นวิตามินซี (Vitamin C) อย่างแน่นอน

Vitamin C คืออะไร ?

Vitamin C มีอีกชื่อคือ ascorbic acid เป็นวิตามินกลุ่มละลายน้ำได้ Vitamin C มีบทบาทสำคัญในกระบวนการต่าง ๆ ของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง collagen, เพิ่มความแข็งแรงของผนังหลอดเลือด, เพิ่มการดูดซึมของธาตุเหล็ก และเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย2,3 Vitamin C สามารถพบได้ในผลไม้กลุ่มซิตรัส หรือผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว ไม่ว่าจะเป็น ส้ม, มะนาว, เกร๊ปฟรุ้ต หรืออาจพบในสตรอวเบอร์รี่, บร็อคโคลี่ หรือส่วนใบของผักต่าง ๆ2

VitC23

Vitamin C สามารถป้องกัน COVID-19 ได้จริงหรือไม่ ?

ปัจจุบันยังไม่มีงานวิจัยที่ชี้ชัดเจนว่า Vitamin C สามารถป้องกันไวรัส COVID-19 ได้ แต่ Vitamin C นั้นสามารถเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายได้ ทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น เหมือนเรามีเกราะที่ป้องกันไวรัสเอาไว้ จากการศึกษาค้นคว้าพบว่า Vitamin C สามารถมีส่วนช่วยป้องกันการติดเชื้อไวรัสได้จากหลายบทบาท เช่น2,4

 • ช่วยการทำงานของเม็ดเลือดขาวชนิด neutrophil
 • เพิ่มจำนวนของ Natural Killer Cell (NK cell) ซึ่งมีหน้าที่ในการกำจัดเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสในร่างกาย
 • ความสามารถเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ โดยลด Reactive Oxygen Species (ROS) ซึ่งทำลายเซลล์ได้
 • เป็น cofactor ของเอนไซม์ในกระบวนการสร้างสารต่าง ๆ
 • ต้าน pro-inflammatory cytokines เพื่อลดการอักเสบ
 • เพิ่มการทำงานของเนื้อเยื่อบุผิวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียได้

Vitamin C ส่งผลอย่างไรกับ COVID-19 ?

มีการศึกษาในผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส COVID-19 พบว่า เมื่อผู้ป่วยที่มีอาการปอดอักเสบและอยู่ในกลุ่มอาการหายใจลำบากเฉียบพลัน (Acute Respiratory Distress Syndrome; ARDS) ได้รับ Vitamin C ในปริมาณสูงจะทำให้ความรุนแรงของอาการลดลง รวมถึงลดระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาลอีกด้วย5 มีรายงานว่าการได้รับ Vitamin C ตั้งแต่เนิ่น ๆ จะช่วยลดการเกิดภาวะพิษจากการติดเชื้อ (Sepsis) ได้ เนื่องจาก Vitamin C มีส่วนช่วยในการต้านการอักเสบของร่างกาย2,5

สถาบันสุขภาพแห่งชาติในประเทศสหรัฐอเมริกา (National Institutes of Health: NIH) ได้จัดให้ Vitamin C เป็น Adjuvant Therapy หรือเป็นตัวเสริมการรักษาในผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทั้งผู้ป่วยที่ไม่ใช่ผู้ป่วยวิกฤติและผู้ป่วยวิกฤติ เนื่องจากผู้ป่วยสามารถเกิด Sepsis และ ARDS ซึ่ง Vitamin C สามารถลดอาการเหล่านั้นได้6

Vitamin C ควรรับประทานวันละเท่าไร ?

เนื่องจากร่างกายไม่สามารถสร้าง Vitamin C ขึ้นเองได้ ดังนั้นเราจึงควรรับประทาน Vitamin C ให้เพียงพอ เพื่อให้ร่างกายทำงานได้อย่างสมบูรณ์มากขึ้น เราอาจเลือกรับประทานผลไม้กลุ่ม Citrus หรือผักต่าง ๆ เพื่อเสริมเข้าไป หรือเลือกเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็ได้เช่นกัน

สถาบันสุขภาพแห่งชาติในประเทศสหรัฐอเมริกาได้แนะนำปริมาณ Vitamin C ที่ควรได้รับอย่างน้อยในหนึ่งวัน ดังแสดงในตารางที่ 1 ซึ่งจะแบ่งตามช่วงอายุ และแนะนำให้ผู้ใหญ่ได้รับ Vitamin C ไม่เกิน 2000 mg ต่อวัน7

tb1

ตารางที่ 1 ปริมาณ Vitamin C ที่ควรได้รับอย่างน้อยในหนึ่งวัน แบ่งตามช่วงอายุ8

4-Jan-19-2021-08-57-10-33-AM

ตัวอย่างอาหารและปริมาณที่ให้ Vitamin C เพียงพอต่อวัน7

Vitamin C มีความเป็นพิษต่อร่างกายที่ต่ำและไม่ค่อยทำให้เกิดผลข้างเคียงที่รุนแรง อย่างไรก็ตาม การได้รับ Vitamin C มากจนเกินไปอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงได้ เช่น ท้องเสีย, คลื่นไส้, ปวดท้อง เป็นต้น เนื่องจากร่างกายไม่สามารถดูดซึม Vitamin C ได้หมด จึงทำให้เกิดการรบกวนในระบบทางเดินอาหาร7

จากข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะทำให้เห็นว่า Vitamin C มีความสำคัญต่อร่างกายเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการเสริมภูมิคุ้มกัน, มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ หรือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ด้วยเหตุผลนี้ทางสถาบันสุขภาพแห่งชาติในประเทศสหรัฐอเมริกา (NIH) จึงจัดให้ Vitamin C เป็นตัวเสริมในการรักษาผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 และมีหลากหลายงานวิจัยที่สนับสนุนว่า Vitamin C ช่วยในเรื่องของการติดเชื้อไวรัสได้ แต่เนื่องจากร่างกายไม่สามารถผลิต Vitamin C เองได้ เราจึงต้องรับประทานให้เพียงพอต่อวัน


 

เอกสารอ้างอิง

 1. COVID-19 Workpoint News. ประเทศไทย. Workpoint News. 2020. Available at https://covid19.workpointnews.com/. Accessed [5 Jan 2021].
 2. Chambial S, Dwivedi S, Shukla KK, John PJ, Sharma P. Vitamin C in disease prevention and cure: an overview. Indian J Clin Biochem. 2013;28(4):314-328. doi:10.1007/s12291-013-0375-3
 3. DePhillipo NN, Aman ZS, Kennedy MI, Begley JP, Moatshe G, LaPrade RF. Efficacy of Vitamin C Supplementation on Collagen Synthesis and Oxidative Stress After Musculoskeletal Injuries: A Systematic Review. Orthop J Sports Med. 2018;6(10):2325967118804544. Published 2018 Oct 25. doi:10.1177/2325967118804544
 4. Ba X. Hoang, Graeme Shaw, Willian Fang, Bo Han, Possible application of high-dose vitamin C in the prevention and therapy of coronavirus infection, Journal of Global Antimicrobial Resistance, Volume 23, 2020, Pages 256-262, ISSN 2213-7165, https://doi.org/10.1016/j.jgar.2020.09.025.
 5. Carr, A.C.; Rowe, S. The Emerging Role of Vitamin C in the Prevention and Treatment of COVID-19. Nutrients 2020, 12, 3286.
 6. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Treatment Guidelines. Adjuvant Therapy. Vitamin C. National Institutes of Health. Available at https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/. Accessed [5 Jan 2021].
 7. Dietary Supplement Fact Sheet. Vitamin C - Health Professional. National Institutes of Health. Available at https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminC-HealthProfessional/. Accessed [6 Jan 2021].
 8. Dietary Supplement Fact Sheet. Vitamin C - Consumer. National Institutes of Health. Available at https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminC-Consumer/. Accessed [6 Jan 2021].

ส่งความคิดเห็น

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *