คอลลาเจนในตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

 

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

สังคมไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันกลุ่มผู้สูงอายุมีสัดส่วนกว่าร้อยละ 11 ของประชากรทั้งประเทศ และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 14 ในปี 2568 ทำให้กลายเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม และทางเศรษฐกิจ 

ซึ่งกลุ่มนี้ เป็นกลุ่มที่มีความต้องการและสามารถในการจับจ่ายได้อย่างอิสระของสังคมได้มากขึ้น นอกจากนี้ ก็เป็นกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพทางธุรกิจมากมาย โดยมีความต้องการทางสินค้าและบริการที่เหมาะสมกับความต้องการทางสุขภาพและการดูแลตนเองในชีวิตประจำวัน 

ในเชิงธุรกิจตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุได้รับความสนใจอย่างมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมทั้งทางรักษาอาการเจ็บป่วย และการอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน 

คอลลาเจนในตลาดอาหารเสริม 

ซึ่งตลาดอาหารเสริม โดยเฉพาะคอลลาเจนได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องเพราะสรรพคุณที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้คนทั่วไป โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ต้องการรักษาสุขภาพของตนในระยะยาว การใช้คอลลาเจนในการดูแลรักษาผิวพรรณ กระดูกและระบบไหลเวียนเลือดได้เป็นอย่างดี 

ในปี 2562 ตลาดคอลลาเจนทั่วโลกมีมูลค่าทั้งสิ้น 15,356 ล้านเหรียญสหรัฐ (552,816 ล้านบาท) และเพิ่มขึ้นเป็น 17,258 ล้านเหรียญสหรัฐ (621,288 ล้านบาท) ในปี 2565 ตลาดนี้คาดว่าจะเติบโตต่อไปอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าในปี 2570 มูลค่าของตลาดคอลลาเจนจะเพิ่มขึ้นอีกถึง 22,622 ล้านเหรียญสหรัฐ (814,392 ล้านบาท) ซึ่งแสดงถึงการเติบโตที่มีอัตราสูงขึ้นเฉลี่ย 5.42% ต่อปี  

นอกจากนี้ ตลาดคอลลาเจนในด้านสุขภาพและการแพทย์เป็นการเติบโตที่สำคัญ โดยในปี 2562 มีมูลค่า 7,604 ล้านเหรียญสหรัฐ (273,744 ล้านบาท) และเพิ่มขึ้นเป็น 7,759 ล้านเหรียญสหรัฐ (279,324 ล้านบาท) ในปี 2563 คาดว่าในปี 2570 จะมีมูลค่าถึง 11,117 ล้านเหรียญสหรัฐ (400,212 ล้านบาท) นั่นหมายถึง ตลาดคอลลาเจนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของตลาดนี้ในอนาคต 

ดังนั้นธุรกิจที่เน้นผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับคอลลาเจนที่เน้นการดูแลผู้สูงอายุและสุขภาพของกลุ่มนี้จะมีโอกาสทางธุรกิจที่สำคัญในอนาคต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการและความต้องการของกลุ่มนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะสร้างความสำเร็จในตลาดที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วนี้  การวิจัยและพัฒนาในด้านนี้อาจเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ใช้คอลลาเจนเพื่อสนับสนุนการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุได้อย่างทั่วถึง ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มนี้, ตลาดคอลลาเจนมีทุนทรัพย์ที่น่าสนใจสำหรับผู้ลงทุนและธุรกิจที่ต้องการเข้าร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมสุขภาพ 

จากข้อมูลข้างต้น สังคมเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ แน่นอนว่าสิ่งที่ตามมาคือสุขภาพร่างกาย ซึ่งผู้คนสมัยใหม่ ยกเรื่องสุขภาพมาเป็นอันดับ 1 มากมีสุขภาพที่ดีจากภายในสู่ภายนอก ดังนั้นการกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อปกป้องการเจ็บป่วยจึงเป็นที่นิยมมากกว่าการกินเพื่อรักษาอาหาร 

 

3C Group ขอแนะนำ 5 คอลลาเจนที่สามารถเป็นตัวช่วยในเรื่องของการดูแลกระดูกและข้อต่อ ตั้งแต่วัยทำงานจนถึงวัยผู้สูงอายุ 

 

1.TendoGuard  

Collagen Type ll & Eggshell Membrane Providing 8 Nutrients To Build Up Joint Strength เสริมความแข็งแรงของข้อเข่าด้วยคอลลาเจนถึง 4 ประเภท ได้แก่  

TYPE 1 สร้างความแข็งแรงของเส้นเอ็น 

TYPE 2 สร้างความแข็งแรงของกระดูกอ่อน  

TYPE 3 ส่งเสริมการซ่อมแซมและการเจริญของเนื้อเยื่อข้อเข่า  

TYPE 4 ส่งเสริมการเจริของ Growth  plate ที่ปลายกระดูก 

ติดต่อสอบถาม https://share.hsforms.com/1kclVONxRQ7yg98vTSG2hGg3ufde 

ข้อมูลสินค้า https://cosmic-3c.com/tendoguardtm-collagen-type-ii.html 

 

2.Nissi Collagen 

1.ช่วยกระตุ้นให้เซลล์กระดูก Osteoblast ผลิต Osteocalcin ที่ทำหน้าที่เสริมความแข็งแรงให้กับกระดูกเพิ่มขึ้น 2 เท่า 

2.ช่วยลดอาการเจ็บปวดของข้อเข่าระหว่างการออกกำลังกายลง 42 %  

ติดต่อสอบถาม https://share.hsforms.com/19KxQnPKYSMyP7cX1BnPJBg3ufde 

ข้อมูลสินค้า https://cosmic-3c.com/3c-01-nbcg000-cmc-01.html 

 

3.Aqua Colla 

1.คอลลาเจน กลิ่นบาง ละลายน้ำได้ดี  

2.การันตี Protein Content ไม่น้อยกว่า 95%  

3.มาจากคอลลาเจน TYPE 1 ช่วยให้ผิวอ่อนเยาว์เนื่องจากเป็นชนิดเดียวกับที่พบในผิวหนังมนุษย์ 

ติดต่อสอบถาม https://share.hsforms.com/15BlbYbk8T5uUmQnWzJVfVQ3ufde 

ข้ออมูลเพิ่มเติม https://cosmic-3c.com/catalogsearch/result/?q=Aqua+Colla+ 

 

4.Umi Collagen 

1.ผลิตด้วยเทคโนโลยี Enzymatic ลิขสิทธิ์เฉพาะจากประเทศญี่ปุ่น  

2.มี Protein Content ไม่ต่ำกว่า 95% และมีปริมาณ Tripeptide ไม่ต่ำกว่า 30% 

3.เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิว 681% ใน 12 สัปดาห์ 

ติดต่อสอบถาม https://share.hsforms.com/1xfSbvEVKRyil3o41smfIpw3ufde 

ข้อมูลเพิ่มเติม https://cosmic-3c.com/umi-collagen-tripeptide-granule-pt95.html 

 

5.Mika Collage 

1.ประสิทธิภาพในการกระตุ้นสเต็มเซลล์ของข้อเข่าให้เป็น Chondrocytes สร้างกระดูกอ่อนให้ข้อเข่า 

2.ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนไทป์ทูได้ดีกว่า Porcine Collagen 3.3 เท่า  

3.ช่วยกระตุ้นการสร้างน้ำเลี่ยงข้อเข่าได้ดีกว่า Porcine Collagen 

ติดต่อสอบถาม https://share.hsforms.com/1W4uLEz_0Q_WxO6UP80SpFA3ufde 

ข้อมูลเพิ่มเติม https://cosmic-3c.com/3c-01-mcdp040-cmc-01.html 

ซึ่ง 3C เราตั้งใจคิดค้นและนำเข้าวัตถุดิบอาหารเสริม และเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากทั่วโลกตามความต้องการของผู้ผลิตและผู้บริโภคเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท 3C Group เรายังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้นำทางด้านอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ซึ่งหากคุณมีความสนใจในเรื่องของการวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารเสริม เรามีความยินดีที่จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับวัตถุดิบและขั้นตอนการผลิตในทุกๆ ขั้นตอนของการจัดทำอาหารเสริม 

สำหรับผู้ที่สนใจท่านสามารถติดต่อเราได้เพื่อรับคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ การคิดค้นสูตรอาหารเสริม ตลอดจนไปถึงการช่วงวางแผนการจำหน่าย เพราะเราเป็นบริษัทรับผลิตและนำเข้าวัตถุดิบที่มีความเชี่ยวชาญ

 

ส่งความคิดเห็น

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *