โอกาสรอดของธุรกิจอาหารเสริมท่ามกลางวิกฤต โควิด 19

โอกาสรอดของธุรกิจอาหารเสริมท่ามกลางวิกฤต โควิด 19

ท่ามกลางวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด 19 หลายธุรกิจถึงทางตันบางธุรกิจอยู่รอดได้แต่ต้องมีการปรับตัว ปรับโครงสร้างมหาศาล ธุรกิจอาหารเสริมเองก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ต้องปรับตัวในภาวะวิกฤตโควิด 19 เนื่องจากได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน

โอกาสรอดของธุรกิจอาหารเสริมท่ามกลางวิกฤต โควิด 19

ได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง?

  • การขนส่งวัตถุดิบหยุดชะงัก

อย่างแรกในส่วนของวัตถุดิบอาหารเสริม ซึ่งใช้ในการผลิตอาหารเสริมนั้นอาจจะติดขัดในการขนส่งหรือการผลิต ซึ่งหากไม่มีวัตถุดิบแล้ว ต่อให้คุณมีสูตรอาหารเสริม หรือสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารเสริมได้ดีเท่าไหร่ ก็ไม่สามารถผลิตอาหารเสริมได้ดังที่หวัง เพราะไม่สามารถหาวัตถุดิบอาหารเสริม ที่มีคุณภาพดีจริงตามสูตรที่คิดค้นได้

covid logistic

  • พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค

แน่นอนว่าเมื่อเกิดการระบาดของเชื้อโควิด พฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้คนทั่วไปก็ย่อมจะเปลี่ยนไป เทรนด์รักสวยรักงามอาจจะลดลง และเทรนด์ดูแลสุขภาพ เพื่อการป้องกันตัวเองจากเชื้อไวรัสจะเพิ่มขึ้น สูตรอาหารเสริม หรือนวัตกรรมอาหารเสริมก่อนหน้านี้อาจจะไม่ตอบโจทย์เต็ม 100% ตามที่คาดหวัง ผู้บริโภคต่างก็มองหาตัวช่วย ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ที่จะลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ซึ่งหมายถึงผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ บริโภคแล้วร่างกายแข็งแรงพอจะต้านทานเชื้อโควิดที่จะเข้ามาในร่างกายได้จริง

New call-to-action

  • การสื่อสารเปลี่ยนไป

เมื่อเริ่มออกแบบแบรนด์อาหารเสริม หลายคนวางกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเอาไว้ตามเส้นทางธุรกิจอาหารเสริมของตนเอง แต่เมื่อเกิดการระบาดของเชื้อโควิด 19 การออกจากบ้านก็ได้รับการจำกัด สื่อต่างๆก็ถูกปรับเปลี่ยนด้านการสื่อสาร และการสื่อสารต่างๆเองก็ต้องปรับตัวให้มีทิศทางที่เหมาะสม รวมถึงกิจกรรมและขั้นตอนต่างๆของการสื่อสาร บางอย่างอาจจะถูกยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนไป แบรนด์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเองก็ต้องปรับเปลี่ยนด้านการสื่อสารเพื่อตอบโจทย์ตลาดในช่วงการระบาดของเชื้อโควิด 19 เช่นเดียวกัน

covid communication

  • เกิดข้อจำกัดในหลายด้าน

ทั้งในด้านอัตราการผลิต โรงงานการผลิต ที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการผลิตมากขึ้น เพื่อความปลอดภัยของพนักงานที่ต้องทำงานในช่วงผลิต ทำให้การผลิตอาหารเสริมในช่วงเชื้อโควิด 19 ระบาด อาจจะไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง นี่ยังไม่นับขั้นตอนการผลิตหลายๆขั้นตอนที่ต้องมีการปรับให้เข้ากับสถานการณ์เช่นเดียวกัน

ซึ่งเพียงแค่ยกตัวอย่าง ทำให้หลายๆคนที่กำลังออกแบบแบรนด์อาหารเสริมอาจจะเกิดความวิตกกังวลได้ว่า แล้วในวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดนั้น ธุรกิจอาหารเสริมจะเป็นอย่างไร และควรจะเดินไปในทิศทางไหน ในวิกฤต มีโอกาสบ้างหรือไม่

 

ความจริงแล้ววิกฤตนั้นเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา แม้ไม่มีการระบาดของไวรัส ก็จะมีวิกฤตต่างๆเสมอๆ เป็นสิ่งที่เจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต้องเผชิญอยู่แทบจะตลอด บางครั้งวิกฤตก็เกิดจากการเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค การมีนวัตกรรมอาหารเสริมใหม่ๆเข้ามาแทนที่แบบเก่า ซึ่งการจะฝ่าฟันวิกฤตต้องอาศัยความเข้าใจและการปรับตัว และผู้ที่สามารถเห็นโอกาส ท่ามกลางวิกฤตตังหาก คือผู้ที่จะอยู่รอด

  1. เข้าใจการเปลี่ยนแปลงแบบกะทันหัน

เป็นช่วงเวลาที่พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เป็นลูกค้าของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งจากเดิมอาจจะค่อยๆเปลี่ยน ทำให้เจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต้องปรับตัวแบบฉับพลัน

prepare for covid

  1. ทำความเข้าใจลูกค้าอย่างรวดเร็ว

จากเดิมที่ลูกค้าของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเน้นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีสารสกัดอาหารเสริมที่ช่วยบำรุงร่างกาย ดูแลสุขภาพ ผิวพรรณ แต่เมื่อเกิดการระบาดของเชื้อโควิด 19 ลูกค้าก็เปลี่ยนความต้องการในการดูความสวย ความงามมาเป็นอันดับรอง และให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยดูแลสุขภาพโดยเฉพาะ อาหารเสริมที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายมากกว่า เพื่อให้พร้อมกับการป้องกันตัวเองให้พ้นจากเชื้อโรคร้าย และฟื้นฟูเซลล์ที่เสียหายในร่างกายอย่างรวดเร็ว เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรค และอันตรายที่เกิดจากการติดเชื้อ

  1. ปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับความต้องการ

หากเจ้าของแบรนด์สามารถปรับเปลี่ยนสูตร คิดค้นสูตรอาหารเสริม หรือสร้างนวัตกรรมอาหารเสริม (Innovative Nutraceutical) เพื่อลบล้างความกลัวของกลุ่มผู้บริโภค ก็จะสามารถเข้าไปนั่งในใจผู้บริโภคได้ซึ่งวัตถุดิบอาหารเสริม หรือสารสกัดอาหารเสริม ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการป้องกันตนเองจากเชื้อโควิด 19 ไม่ว่าจะทำงานโดยการเพิ่มภูมิต้านทาน, ฆ่าเชื้อไวรัส, ฯลฯ จะสามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดี

  1. เปลี่ยนแปลงการสื่อสาร

การสื่อสารในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ย่อมแตกต่างกับการสื่อสารที่ผู้สร้างสรรค์แบรนด์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมได้ออกแบบไว้ตั้งแต่ต้น เนื่องจากสภาวการณ์แพร่ระบาด นอกจากการสื่อสารถึงการเป็นตัวช่วยป้องกันเชื้อโรคแล้ว ควรจะสื่อสารและสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับเชื้อโควิด 19 เพื่อช่วยเสริมข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคเกิดความไว้วางใจในแบรนด์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมากยิ่งขึ้น และหากคุณมีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอยู่แล้ว และไม่สามารถผลิตใหม่ได้ ลองมองหาสรรพคุณอื่นๆในผลิตภัณฑ์ ที่สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ซึ่งโดยปกติวัตถุดิบแต่ละตัวที่อยู่ใน ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม มักมีสรรพคุณที่หลากหลายด้านอยู่แล้ว

หากสามารถปรับตัวได้ทันและมีความยืดหยุ่น ธุรกิจอาหารเสริมเองก็มีโอกาสรอดสูงในวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 และอาจจะเติบโตได้เช่นเดียวกับอีกหลายๆธุรกิจ

 

 

ส่งความคิดเห็น

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *