AP-Bio สารสกัดฟ้าทะลายโจรเข้มข้น การันตี 30% Andrographolide

AP-Bio สารสกัดฟ้าทะลายโจรเข้มข้น การันตี 30% Andrographolide สูตรรับประทานเพียงวันละครั้ง

สืบเนื่องจากปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่ผ่านมา ทำให้เกิดกระแสความตื่นตัวในเรื่องการดูแลสุขภาพโดยเน้นหนักไปที่การบำรุงสุขภาพภูมิคุ้มกันของร่างกาย และสมุนไพรไทยก็จัดเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ประชาชนชาวไทยให้ความสนใจในการที่จะนำมาดูแลสุขภาพในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด 19 จนเกิดเป็นข่าวที่ได้รับการนำเสนอทางช่องทางสื่อต่าง ๆ ว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรฟ้าทะลายโจรได้ถูกจำหน่ายจนทำให้เกิดการขาดตลาด(1) ซึ่งต่อมามีข่าวจากกระทรวงสาธารณสุขเผยผลการศึกษาประสิทธิผลของสารสกัดฟ้าทะลายโจร และสารแอนโดรกราโฟไลด์ในฟ้าทะลายโจรในหลอดทดลอง พบว่ามีฤทธิ์ยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัสโควิด-19 ได้แต่ไม่ได้ยับยั้งการเข้าสู่เซลล์จึงไม่แนะนำให้ทานก่อนป่วยเป็นโควิด 19(2) หลังจากนั้นในช่วงปลายปีที่ผ่านมาได้มีการนำฟ้าทะลายโจรมาทดลองใช้กับผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีอาการในระดับเบา พบว่าหลังจากผู้ป่วยได้รับฟ้าทะลายโจรไปนาน 3 วัน สามารถที่จะช่วยลดอาการจากการติดเชื้อโควิด 19 ลงได้อย่างดี ซึ่งยังมีการกล่าวอีกว่าอาจสามารถนำฟ้าทะลายโจรมาใช้เป็นยาทางเลือกในการรักษาแทนยาแผนปัจจุบัน(3) แสดงให้เห็นถึงการยอมรับว่าฟ้าทะลายโจรเป็นหนึ่งในสมุนไพรที่มีความน่าสนใจสำหรับโรคติดเชื้อไวรัส การบรรเทาอาการอักเสบ และลดไข้

01-1

ข้อมูลรูปปรับแต่งจากข้อมูล Markets, F. (2020, August 19). Global Immune Health Supplements
Market Is Expected to Reach USD 29.40 Billion by 2027: Fior Markets. Globe Newswire News Room.

AP-BIO® เป็นผลิตภัณฑ์สารสกัดเข้มข้นจากสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ซึ่งสำหรับในตลาดโลกแล้วมองว่าผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้จัดเป็นอาหารเสริมภูมิต้านทาน ซึ่งได้พบว่าข้อมูลจาก Fior Market มีการกล่าวไว้ว่าผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเสริมสร้างสุขภาพภูมิคุ้มกันจะมีการเติบโตได้อีกถึงปีละ 7.4% ต่อปี โดยจะทำให้มูลค่าของตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพิ่มภูมิต้านทานในปี 2027 มีมูลค่าอยู่ที่ 29.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (4)

02-2

ข้อมูลจาก สมุนไพร ‘ฟ้าทะลายโจร’ พืชเศรษฐกิจต้านโควิด. (2020, April 28). Bangkok Bank SME. https://www.bangkokbanksme.com/en/covid-19-andrographis-paniculata

สำหรับในประเทศไทยฟ้าทะลายโจรคือยาสมุนไพรซึ่งจัดอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติทำให้ตลาดฟ้าทะลายโจรในประเทศไทยจะอยู่ในกลุ่มสินค้าสมุนไพร โดยในปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมาตลาดไทยมีมูลค่าอยู่ที่ 18,200 ล้านบาท และคาดว่าจะเติบในปี พ.ศ. 2563 อีก 1,800 ล้านบาทเลยทีเดียว ซึ่งนอกจากนี้แล้วยังมีการกล่าวไว้ว่าสมุนไพรไทยสามารถที่จะยกระดับในการขายและส่งออกไปยังต่างประเทศได้โดยมีประเทศที่นำเข้าสมุนไพรไทยถึง 3 ประเทศได้แก่ เยอรมนี ฝรั่งเศษ และ ญี่ปุ่น อีกทั้งในประเทศไทยเองยังมีการเปลี่ยนเทรนด์การบริโภคของคนรุ่นใหม่และการสนับสนุนจากรัฐบาลให้ใช้สมุนไพรในการรักษาแทนยาแผนปัจจุบันที่มากขึ้น(5)

สำหรับผลิตภัณฑ์ AP-Bio นั้นเป็นผลิตภัณฑ์สารสกัดเข้มข้นจากสมุนไพรฟ้าทะลายโจรที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Andrographis paniculata และมีการรายงานทางวิทยาศาสตร์จำนวนมากโดยมีการรายงานถึงคุณประโยชน์ที่สำคัญถึง 3 ประการได้แก่ มีฤทธิ์ช่วยต้านไวรัส ช่วยลดอาการอักเสบ และมีส่วนช่วยในการบรรเทาอาการไข้ในมนุษย์ โดยสารสำคัญที่ทำให้เกิดฤทธิ์ดังกล่าวคือสาร Andrographolide(6)

1. ฤทธิ์ช่วยต้านไวรัส

03

รูปจาก Wintachai, P., et al. Sci Rep (2015). PMID: 26384169

ฟ้าทะลายโจรมีรายงานว่าสามารถที่จะต้านไวรัสได้จากหลายรายงานเริ่มจากการทดสอบความสามารถในการต้านไวรัสชิคุณกุนย่า ซึ่งเชื้อชิคุณกุนย่าเป็นเชื้อที่มีการติดเชื้อผ่านยุงลายก่อให้เกิดอาการ ไข้ ปวดข้อ ผื่นแดง และปวดกล้ามเนื้อ ซึ่งจากการศึกษาในหลอดทดลองที่ทดลองนำเชื้อชิคุนกุนยามาทำการติดเชื้อในเซลล์หลอดทดลองและทำการให้สารสกัดฟ้าทะลายโจร (Andrographolide) จะพบว่าเมื่อให้สารสำคัญที่ปริมาณอย่างน้อย 10 µM จะเห็นได้ว่ามีการลดการติดเชื้อในเซลล์เลี้ยงเชื้ออย่างมีนัยสำคัญหรืออย่างชัดเจน(7)

2. ช่วยลดการอักเสบ

สำหรับการลดการอักเสบของฟ้าทะลายโจรมีรายงานรีวิวจากหลาย ๆ แหล่งได้ระบุไว้ว่าฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ที่เป็นยาและสามารถที่จะลดการอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสได้จากรายงานของ European Medicines Agency ที่กล่าวถึงสรรพคุณของสมุนไพรฟ้าทะลายโจรพบว่ามีฤทธิ์ในการลดการอักเสบได้โดยทดสอบในเซลล์ทดลองที่เป็นเม็ดเลือดขาวชนิด Macrophage เพื่อดูผลในการลดการหลั่งสารสื่ออักเสบที่เกิดจากเม็ดเลือดขาวหลั่งออกมาในช่วงที่มีการถูกสารกระตุ้นหรือ LPS (เปรียบเสมือนการติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรีย) ซึ่งพบว่าฟ้าทะลายโจรสามารถที่จะลดสารสื่ออักเสบได้แก่ COX-2, NF-κB, TNF-α, IL-6, NO, IFN-γ(8)

3. ช่วยในการบรรเทาอาการไข้ในมนุษย์

04-1

รูปจาก Hu, X.-Y., et al. (2017). PLOS ONE, PMID: 28783743

ฟ้าทะลายโจรมีการศึกษาในระดับ Meta-analysis ซึ่งเป็นการนำข้อมูลงานวิจัยกว่า 3,100 ฉบับ ทดสอบในผู้ป่วยจริงกว่า 7,175 คน ที่ป่วยเป็นไข้หวัด โดยนำฟ้าทะลายโจรมาทำการทดสอบให้รับประทานหลังจากป่วยเป็นไข้หวัดแล้ว 1 – 2 วัน เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการรักษาเทียบกับกลุ่มที่ได้รับการรักษาแบบปกติเช่น การได้พาราเซตามอล การทานน้ำอุ่น หรือปล่อยให้หายเองตามธรรมชาติ ซึ่งจากการศึกษา Meta-analysis พบว่าการให้ฟ้าทะลายโจรสามารถลดระยะเวลาป่วยและอาการของไข้หวัดได้ เช่น อาการไอ เจ็บคอ เป็นต้น โดยลดระยะเวลาในการป่วยลงได้ 2-3 วัน(9)

04-1

สำหรับผลิตภัณฑ์ AP Bio ของทาง 3C เป็นผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรที่มีจุดเด่นเหนือใครด้วยการมีสารสำคัญมากถึง 7 ชนิด อีกทั้งยังใช้ปริมาณ dose ในการรับประทานที่ต่ำก็สามารถที่จะกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันทำงานและลดความรุนแรงการเกิดไข้หวัด โดยมีงานวิจัยเป็นของตัวเองถึง 3 ระดับงานวิจัยได้แก่ การทดสอบความปลอดภัยในระดับ Pre-clinic, การทดสอบประสิทธิภาพของสารสำคัญทั้ง 7 ชนิดต่อการลดการอักเสบและการเกิดอาการแพ้ในหลอดทดลอง, และ การทดสอบในระดับคลินิกที่ใช้ AP-Bio ในผู้ป่วยที่มีอาการของไข้หวัดจริง

1. การทดสอบความปลอดภัยในระดับ Pre-clinical study

สำหรับการทดสอบความปลอดภัยนั้นในงานวิจัย ทำการทดสอบ โดยนำหนูทดลองมาให้สารสกัด AP Bio (ในงานวิจัยเขียนชื่อ Kalm Cold ซึ่งเป็นชื่อที่รู้จักในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์) ในปริมาณ 5,000 mg/kg หรือ 5 g/kg ซึ่งเป็นปริมาณที่สูงมาก โดยมีการติดตามผลหลังจากให้เพียงครั้งเดียวเป็นเวลา 14 วันในหนูทดลองและพบว่าหนูมีอาการปกติไม่เกิดอาการพิษแต่อย่างใด นอกจากนี้ในงานวิจัยนี้ยังมีการทดสอบความผิดปกติของ Genome หลังจากให้ AP Bio ไปในเซลล์ทดลอง CHO-K1 ซึ่งพบว่าแม้จะให้ฟ้าทะลายโจรไปในปริมาณที่สูงถึง 5,000 µg/ml (อัตราส่วนเท่า 5,000 mg/kg) พบว่าเซลล์ที่ได้รับ AP Bio ไม่เกิดความผิดปกติของโครโมโซมแต่อย่างใดเมื่อเทียบกับตัวควบคุมบวกและลบ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่า AP Bio มีความปลอดภัยสูง(10)

2. การทดสอบประสิทธิภาพในระดับ Pre-clinical study

05-106-107-1

รูปจาก Chandrasekaran, C. V., et al. (2010). Journal of ethnopharmacology. PMID: 20307638

สำหรับการทดสอบประสิทธิภาพนั้นในงานวิจัยนี้ได้ทำการทดสอบ โดยนำ AP Bio มาทดสอบในเซลล์ทดลองเม็ดเลือดขาว Macrophage เพื่อทดสอบความสามารถในการลดการหลั่งของสารสื่ออักเสบที่เกิดจากกระตุ้นโดย LPS อันเปรียบเสมือนภาวะการติดเชื้อไวรัส จากการทดลองพบว่าสารสื่ออักเสบจำนวนทั้ง 6 ชนิดอันได้แก่ NO, PGE2, IL-1β, IL-6, LTB4 และ TXB2 จะมีการแสดงออกที่ลดลงครบทั้ง 6 ตัวเมื่อได้รับสารสกัดฟ้าทะลายโจรอย่างน้อย 50 µg/ml สำหรับ NO, IL-1β, และ IL-6 จะเป็นกลุ่มสารสื่ออักเสบ (proinflammatory cytokine) PGE2 และ TXB2 จะเป็นสารอักเสบ (inflammatory) สุดท้าย LTB4 จะเป็นสารกระตุ้นให้เกิดอาการแพ้ (allergic mediators)(11)

3. การทดสอบประสิทธิภาพในระดับ clinical study

08

รูปจาก Saxena RC, et al. (2010). Phytomedicine. PMID: 20092985.

สำหรับการทดสอบในระดับ clinic นั้นเป็นการทดสอบในผู้ป่วยที่มีอาการไข้หวัดแล้วอย่างน้อย 1 วัน และมีผู้ร่วมการทดลองจำนวน 223 คน โดยในการทดลองมีการให้ AP Bio ปริมาณ 200 mg ซึ่งสามารถคำนวณเป็น Andrographolide ได้ 60 มิลลิกรัมและทำการวัดผลด้วยวิธี Visual Analogue Scale (VAS) ซึ่งเป็นการวัดความรู้สึกว่าดีหรือแย่ โดยวัดหลังจากให้ AP Bio 1 วัน 3 วันและ 5 วัน โดยพบว่า AP bio สามารถที่จะลดอาการไอ การมีเสมหะ มีน้ำมูก ปวดหัว ไข้ เจ็บคอ ปวดหู ปวดเมื่อย/ล้า หลับไม่สบาย ได้อย่างชัดเจนโดยมีการลดลงของอาการถึงราว ๆ 2 เท่าเลยทีเดียว

09

รูปจาก Saxena RC, et al. (2010). Phytomedicine. PMID: 20092985.

นอกจากนี้เมื่อเทียบกันที่ระยะเวลาหลังจากให้ AP Bio ไป 1 วัน 3 วัน และ 5 วัน จะเห็นได้ว่ากลุ่มที่ได้รับ AP Bio จะมีการลดลงของอาการไข้หวัดในระหว่างวันที่ 3 ไปวันที่ 5 อย่างชักเจน ซึ่งชี้ให้เห็นว่า AP Bio สามารถลดอาการไข้หวัดได้ภายใน 3 - 5 วัน (12)

10

จากข้อมูลและงานวิจัยของทาง AP Bio ชี้ให้เห็นว่ากว่าจะเป็น AP Bio จะต้องมีการคัดเลือกฟ้าทะลายโจรทดสอบฤทธิ์ทางหลอดทดลอง และทำการหาวิธีสกัดให้มีความเหมาะสมเพื่อให้ได้สารสกัดจากฟ้าทะลายโจรทั้ง 7 ชนิดและมี Andrographolide สูงถึง 30% ซึ่งเป็นระดับความเข้มข้นของสารสำคัญที่เหนือกว่าผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรทั่วไปอย่างเห็นได้ชัด สามารถพัฒนาเป็นสูตรตำรับที่รับประทานเพียงแค่วันละ 1 ครั้ง ช่วยลดปัญหาการขาดความร่วมมือของผู้ป่วยในการรับประทานอันเนื่องมาจากจำนวนเม็ดที่ต้องรับประทานมีมากเกินไป อีกทั้งยังมีงานวิจัยที่ยืนยันความปลอดภัยของ AP Bio และการทดลองในระดับ clinical เป็นของตัวเองอีกด้วยเช่นกัน ซึ่งถือเป็น Unique Selling Point ที่แตกต่างจากสมุนไพรบดผงและสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรทั่วไปในท้องตลาดในปัจจุบันที่ออกจำหน่ายด้วยการควบคุมมาตรฐานการผลิต แต่ปราศจากงานวิจัยทางคลินิกที่ได้รับการตีพิมพ์เป็นของตนเอง

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊ก


 

เอกสารอ้างอิง

 1. Matichon online. (2020, March 17). ฟ้าทะลายโจรขาดตลาดโคราช เหตุคนแห่ซื้อตุนไว้ต้านไวรัสโควิด-19 แม้นักวิชาการเคยเตือนข่าวปลอม. matichon online. https://www.matichon.co.th/region/news_2062803
 2. BBC News ไทย. (2020, April 19). โควิด-19 : ฟ้าทะลายโจร ยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัสโรคโควิด-19 ในหลอดทดลองได้อย่างไร. https://www.bbc.com/thai/thailand-52344875
 3. Matichon online. (2020, December 30). กรมแพทย์แผนไทยฯ จับมือรพ.รัฐ ใช้ “ฟ้าทะลายโจร” รักษาผู้ป่วยโควิด 19. https://www.matichon.co.th/local/news_2506692
 4. Markets, F. (2020, August 19). Global Immune Health Supplements Market Is Expected to Reach USD 29.40 Billion by 2027 : Fior Markets. GlobeNewswire News Room. https://www.globenewswire.com/news-release/2020/08/19/2080886/0/en/Global-Immune-Health-Supplements-Market-Is-Expected-to-Reach-USD-29-40-Billion-by-2027-Fior-Markets.html
 5. สมุนไพร ‘ฟ้าทะลายโจร’ พืชเศรษฐกิจต้านโควิด. (2020, April 28). Bangkok Bank SME. https://www.bangkokbanksme.com/en/covid-19-andrographis-paniculata
 6. Brahmachari, G. (2017). Andrographolide. Discovery and Development of Antidiabetic Agents from Natural Products, 1–27. https://doi.org/10.1016/b978-0-12-809450-1.00001-6
 7. Wintachai, P., Kaur, P., Lee, R. C. H., Ramphan, S., Kuadkitkan, A., Wikan, N., Ubol, S., Roytrakul, S., Chu, J. J. H., & Smith, D. R. (2015). Activity of andrographolide against chikungunya virus infection. Scientific Reports, 5(1). https://doi.org/10.1038/srep14179
 8. European Medicines Agency. (2014, August). Assessment report on Andrographis paniculata Nees, folium. https://www.ema.europa.eu/en/documents/herbal-report/final-assessment-report-andrographis-paniculata-nees-folium-first-version_en.pdf
 9. Hu, X.-Y., Wu, R.-H., Logue, M., Blondel, C., Lai, L. Y. W., Stuart, B., Flower, A., Fei, Y.-T., Moore, M., Shepherd, J., Liu, J.-P., & Lewith, G. (2017). Andrographis paniculata (Chuān Xīn Lián) for symptomatic relief of acute respiratory tract infections in adults and children: A systematic review and meta-analysis. PLOS ONE, 12(8), e0181780. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0181780
 10. Chandrasekaran, C. V., Thiyagarajan, P., Sundarajan, K., Goudar, K. S., Deepak, M., Murali, B., Allan, J. J., & Agarwal, A. (2009). Evaluation of the genotoxic potential and acute oral toxicity of standardized extract of Andrographis paniculata (KalmCold). Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 47(8), 1892–1902. https://doi.org/10.1016/j.fct.2009.05.006
 11. Chandrasekaran, C. V., Gupta, A., & Agarwal, A. (2010). Effect of an extract of Andrographis paniculata leaves on inflammatory and allergic mediators in vitro. Journal of ethnopharmacology, 129(2), 203–207. https://doi.org/10.1016/j.jep.2010.03.007
 12. Saxena, R. C., Singh, R., Kumar, P., Yadav, S. C., Negi, M. P., Saxena, V. S., Joshua, A. J., Vijayabalaji, V., Goudar, K. S., Venkateshwarlu, K., & Amit, A. (2010). A randomized double blind placebo controlled clinical evaluation of extract of Andrographis paniculata (KalmCold) in patients with uncomplicated upper respiratory tract infection. Phytomedicine : international journal of phytotherapy and phytopharmacology, 17(3-4), 178–185. https://doi.org/10.1016/j.phymed.2009.12.001

ส่งความคิดเห็น

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *