Cerapure new innovative ingredient for skin health and antiaging 2021

Cerapure new innovative ingredient for skin health and antiaging 2021

ในชีวิตประจำวัน คนเรามักต้องออกไปเผชิญกับสภาพแวดล้อมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรังสียูวี มลพิษ รวมถึงปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาผิวต่างๆ และส่งผลต่อ “เซราไมด์” ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของเกราะป้องกันผิว (1,8) จึงทำให้เกิดปัญหาผิวแห้ง ผิวบอบบาง แพ้ง่าย ที่เป็นปัญหาที่กวนใจหญิงไทยอยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสถานการณ์ COVID-19 ในปัจจุบัน ที่ทำให้ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ โดยการใส่แมสก์ การที่มีชั้นผิวที่บอบบาง ทำให้เกิดการแพ้หน้ากากอนามัยได้(11,12)

Ceramide คืออะไร?

ผิวหนังชั้นนอก หรือชั้นหนังกำพร้า แบ่งออกเป็นหลายชั้น โดยเซลล์ในชั้นนี้ส่วนใหญ่เป็นเซลล์เคอราติโนไซต์ (Keratinocyte) ที่ทำหน้าที่สังเคราะห์สารต่างๆเพื่อนำไปใช้ในชั้น Stratum Corneum ซึ่งอยู่บนผิวหนังชั้นนอกสุด ในชั้นนอกสุดนี้มีเซลล์ขี้ไคล หรือ corneocyte เรียงตัวกัน โดยมีไขมันล้อมรอบเซลล์ ลักษณะการจัดเรียงเหมือนกำแพงอิฐ (Brick and mortar structure) โดยไขมันเปรียบเสมือนปูนที่ใช้เชื่อมต่อกับ corneocyte ที่เปรียบเสมือนอิฐ(2) โดยไขมันนี้ประกอบไปด้วยเซราไมด์ถึง 50%(3) รองลงมาคือไขมันชนิดต่างๆ ทำหน้าที่ช่วยเก็บโมเลกุลของน้ำไว้ในเซลล์ผิวไม่ให้ระเหยออกไป ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณเซราไมด์ในชั้นผิว มีทั้งจากสิ่งกระตุ้นภายนอก เช่น สภาพอากาศ แสงแดด นอกจากนี้ยังเกิดได้จากกรรมพันธุ์ อายุที่เพิ่มมากขึ้น และความเครียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ในปัจจุบัน(1,5) ซึ่งผู้คนจำนวนมากต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตใหม่ โดยการสวมใส่แมสก์ บวกกับอากาศประเทศไทยเป็นเมืองที่ร้อนอบอ้าว ผิวหน้ามีเหงื่อไหลง่าย การใส่แมสก์ทำให้อับชื้นมากขึ้น ฝุ่นละอองมาเกาะง่ายขึ้น แบคทีเรียจะมีการเพิ่มจำนวนและเติบโตบนผิวหน้ามากขึ้น หากเซราไมด์ในชั้นผิวน้อยจะทำให้ผิวสูญเสียความชุ่มชื้น ชั้นผิวไม่แข็งแรง สูญเสียความสามารถในการป้องกันแบคทีเรีย ทำให้เกิดการติดเชื้อ ก่อให้เกิดการอักเสบง่ายมากยิ่งขึ้น และทำให้เกิดปัญหาผิวต่างๆตามมา รวมทั้งเกิดภูมิแพ้ผิวหนังได้ (4,9,10) ซึ่งการมีเซราไมด์ในชั้นผิวจะทำให้ชั้นผิวแข็งแรง และช่วยลดปัญหาดังกล่าวลง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการแพ้หน้ากากอนามัย หรือผิวอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรีย

b1

ภาพที่ 1 แสดงเปรียบเทียบผิวที่ขาดเซราไมด์และผิวสุขภาพดี (6)

เพราะฉะนั้น หนึ่งในทางเลือกที่ทำให้ผิวสุขภาพดี มีชั้นผิวที่แข็งแรง ก็คือการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนประกอบของเซราไมด์ ซึ่งทาง 3C มี ingredient ที่ตอบโจทย์ดังกล่าว นั่นคือ Cerapure 

b3

Cerapure เป็นสารสกัดจากจมูกข้าวด้วยเทคโนโลยีพิเศษจากประเทศญี่ปุ่น ที่การันตีปริมาณ Glucosylceramide ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์สำคัญสูงถึง 6% มีความบริสุทธิ์สูง ไม่พบสาร Unesterified fatty acid และ impurity อื่นๆ ที่จะเป็นสาเหตุของการเกิดปฏิกิริยา oxidation หรือก่อให้เกิดความชื้น (ภาพที่ 2)

1624432544206

ภาพที่ 2 แสดงการวิเคราะห์ของผลิตภัณฑ์ Cerapure เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ Ceramide ในท้องตลาดด้วยเทคนิค thin-layer chromatography (TLC)

Cerapure มีความคงตัวต่อความร้อนและการปรับเปลี่ยน pH ในระหว่างกระบวนการผลิต โดยที่ไม่ทำให้ปริมาณสารสำคัญ Glucosylceramide ลดลง (ภาพที่ 3)

1624432566475ภาพที่ 3 แสดงปริมาณ Glucosylceramide ไม่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างกระบวนการให้ความร้อนและการปรับเปลี่ยน pH

นอกจากนี้การบริโภค Cerapure สามารถช่วยให้เห็นผลเรื่องผิวชุ่มชื่นได้จริง ชัดเจน และรวดเร็ว ภายใน 2 สัปดาห์ แม้ใช้ในปริมาณน้อย (10 มก.ต่อวัน) ยืนยันโดยการทดลองทางคลินิก

การทดลองทางคลินิกของ Cerapure

การทดลองในอาสาสมัครสุขภาพดี 30 คน โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน ประกอบด้วย กลุ่ม A ได้รับ salad oil, กลุ่ม B ได้รับ Cerapure 10 มก.ต่อวัน และกลุ่ม C ได้รับ Cerapure 20 มก.ต่อวัน จากการทดลองพบว่า Moisture content ในชั้น stratum corneum จะเพิ่มขึ้นตามปริมาณ Cerapure ที่ได้รับ ผู้ทดสอบที่ได้รับ Cerapure วันละ 10 มก. และ 20 มก. จะมีความชุ่มชื้นของผิวเพิ่มมากขึ้นกว่ากลุ่มควบคุม 40% และ 50% ตั้งแต่ 2 สัปดาห์แรก ตามลำดับ และจะมีความชุ่มชื้นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในสัปดาห์ที่ 4 และ 6 โดยเมื่อทาน Cerapure วันละ 20 มก. ต่อเนื่อง 6 สัปดาห์ ผิวจะมีความชุ่มชื้นมากกว่ากลุ่มควบคุมถึง 120% (ภาพที่ 4A) และการสูญเสียน้ำในชั้นผิวของกลุ่มที่ได้รับ Cerapure ทั้ง 2 กลุ่มน้อยกว่ากลุ่มควบคุม โดยกลุ่มที่ได้รับ Cerapure 20 มก. การสูญเสียน้ำในชั้นผิวลดลงอย่างชัดเจนภายใน 6 สัปดาห์เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม (ภาพที่ 4B)

1624432579732ภาพที่ 4 แสดงแนวโน้มของ moisture content ในชั้น stratum corneum (A) และแนวโน้มของ moisture loss (B)

งานวิจัยเซราไมด์จากข้าว

งานวิจัยที่ทำการทดลองในหลอดทดลอง พบว่าเซราไมด์จากข้าว สามารถรักษาความชุ่มชื้นให้ผิวได้ดีกว่าเซราไมด์จากข้าวสาลีถึง 11.4% (7) (ภาพที่ 5-1) นอกจากนี้ยังมีการทดลองในหลอดทดลองที่เปรียบเทียบการใช้ที่ความเข้มข้นเดียวกันของสารแต่ละชนิด พบว่าเซราไมด์จากข้าวสามารถยับยั้งการสร้างเมลานินหรือเม็ดสีผิวได้สูงกว่าวิตามินซี, ellagic acid และ arbutin (ภาพที่ 5-2) เซราไมด์จึงสามารถช่วยให้ผิวกระจ่างใสขึ้นได้

B3-4

ภาพที่ 5 (1) แสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการรักษาความชุ่มชื้นให้กับผิวของเซราไมด์จากข้าวและข้าวสาลี (2) แสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการยับยั้งการสร้างเมลานินของเซราไมด์จากข้าวและสารต่างชนิดกัน

จะเห็นได้ว่า จุดเริ่มต้นของการมีผิวสุขภาพดี คือการที่ชั้นผิวแข็งแรง ปกป้องสิ่งรบกวนจากภายนอกได้ ซึ่งเซราไมด์เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างผิว การบริโภคเซราไมด์จะเสริมความแข็งแรงแก่ผิว ป้องกันการสูญเสียน้ำของผิว ช่วยให้ผิวชุ่มชื้น และกระจ่างใสขึ้นได้อีกด้วย

จะเห็นได้จุดเริ่มต้นของการมีผิวสุขภาพดี คือการที่ชั้นผิวแข็งแรง ปกป้องสิ่งรบกวนจากภายนอกได้ ซึ่งเซราไมด์เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างผิว การบริโภคเซราไมด์จะเสริมความแข็งแรงแก่ผิว ป้องกันการสูญเสียน้ำของผิว ช่วยให้ผิวชุ่มชื้น และกระจ่างใสขึ้นได้อีกด้วย

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊ก


 

เอกสารอ้างอิง

 1. https://www.sanook.com/women/60509/
 2. http://biology.ipst.ac.th/?p=3182
 3. Yokose, U., Ishikawa, J., Morokuma, Y., Naoe, A., Inoue, Y., Yasuda, Y., ... & Hatamochi, A. (2020). The ceramide [NP]/[NS] ratio in the stratum corneum is a potential marker for skin properties and epidermal differentiation. BMC dermatology, 20(1), 1-12.
 4. Mizutani, Y., Mitsutake, S., Tsuji, K., Kihara, A., & Igarashi, Y. (2009). Ceramide biosynthesis in keratinocyte and its role in skin function. Biochimie, 91(6), 784-790.
 5. Biocosmetics-Skin aging. A.V.Rawlings et al. IFSCC.1993;1:31-45
 6. https://www.kao.com/sg/binkanhada/skin_03_02.html
 7. Shimoda, H. (2009). Natural products supporting the extracellular matrix: rice ceramide and other plant extracts for skin health. In Nutritional Cosmetics (pp. 319-334). William Andrew Publishing.
 8. https://hd.co.th/protect-your-skin-from-pm-25-by-curel-ceramide
 9. https://www.medparkhospital.com/content/acne-from-mask
 10. https://www.xn--72ch5bbo8aiovd4bu1dxb5d3fb7sg.com/Mask/5e7833e6bda6e900127fa898
 11. ‘Maskne’ สิวจากแมสก์ ปัญหาผิวยอดฮิตในยุค New Normal - โพสต์ทูเดย์ สุขภาพ (posttoday.com)
 12. แพ้หน้ากากอนามัย! 3 วิธีดูแลผิวหน้าและครีมที่ควรใช้ ลดรอย ลดระคายเคือง ใส่แมสก์นานไป! (trueid.net)

ส่งความคิดเห็น

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *