การเริ่มต้นพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเสริมกับทาง 3C มีขั้นตอนอย่างไร

การเริ่มต้นพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเสริมกับทาง 3C มีขั้นตอนอย่างไร

การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เป็นสิ่งสำคัญในการออกแบบแบรนด์อาหารเสริม เพราะเป็นสินค้าที่ถึงมือของผู้บริโภคโดยตรง  ทีม Innovative product development จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ในการทำหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารเสริมให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา ทีม Innovative product development จึงต้องทำหน้าที่วิจัยและศึกษาข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพราะการทำ Innovative product development มิใช่การคิดค้นและพัฒนาสูตรอาหารเสริมให้ดีและมีคุณภาพเท่านั้น แต่ทีม Innovative product development ต้องคิดและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมให้ตอบโจทย์การตลาดได้อย่างตรงจุดอีกด้วย ขั้นตอนการทำงานของทีม Innovative product development จึงมีหลายขั้นตอน เริ่มตั้งแต่

  1. การทำความเข้าใจของลูกค้าเจ้าของแบรนด์

ทีม Innovation product development ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเริ่มต้นอย่างไร 1

ก่อนคิดค้นสูตรอาหารเสริม ทีม Innovative product development ต้องพูดคุยและรับข้อมูลความต้องการของลูกค้าเพื่อทราบแนวทางในการออกแบบแบรนด์อาหารเสริมของลูกค้าเสียก่อน ทั้งนี้ทีม Innovative product development ต้องใช้ความรู้ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอาหารเสริมมานาน40ปี พร้อมๆกับทำการศึกษาตลาดธุรกิจอาหารเสริม เพื่อเข้าใจถึงความต้องการของผู้บริโภคและแนะนำบนพื้นฐานของ เทรนด์ใหม่ๆของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในท้องตลาดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างรวดเร็ว ทีม Innovative product development ต้องนำข้อมูลที่ศึกษามาทั้งหมดมาพูดคุยและทำการตกลงร่วมกันกับลูกค้า ก่อนจะคิดค้นและพัฒนาสูตร

  1. ออกแบบการใช้วัตถุดิบ

วัตถุดิบอาหารเสริม

3C Group ถือว่าเป็นผู้นำ ของวัตถุดิบอาหารเสริมมาอย่างยาวนาน ด้วยประสบการณ์ 40 ปีในการส่งวัตถุดิบให้โรงงานแทบจะทั้งหมดในประเทศไทย จึงมี Import วัตถุดิบอาหารเสริมหลากหลายประเภท ตามความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในตลาด อาทิ คอลลาเจน วิตามิน L-carnitine สารสกัดต่างๆ จากทั่วโลก นอกจากนี้ทีม  Innovative product development ยังสามารถเข้าถึง portวัตถุดิบอาหารเสริมซึ่งเป็นนวัตกรรมจากทั่วโลกอีกมากมาย วัตถุดิบเหล่านี้ มีข้อมูลงานวิจัยทั้งในห้องทดลอง สัตว์และมนุษย์ ได้รับรางวัล สิทธิบัตร ฯลฯ ซึ่งทำงานได้อย่างอัศจรรย์ ปลอดภัย เห็นผล โดยไม่ใช้ยาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เร็วแต่อันตราย

วัตถุดิบอาหารเสริมแต่ละชนิด และมีสรรพคุณที่แตกต่างกัน สารสกัดอาหารเสริมบางชนิดทำงานได้ดีและมีประสิทธิภาพเมื่อทำงานร่วมกับวัตถุดิบอาหารเสริมบางชนิด ซึ่งทีม Innovation product development ต้องพัฒนาสูตร และกำหนดปริมาณส่วนผสมให้ลงตัว และเหมาะสม ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงองค์ประกอบในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนี้ต้องการผลลัพธ์แบบใด และผลลัพธ์นั้นจะเกิดขึ้นกับใครเป็นต้น เพราะความต้องการของผลลัพธ์ที่แตกต่างกันออกไปจะเป็นตัวกำหนดปริมาณส่วนผสมของสารสกัดอาหารเสริมที่ใส่ลงไปในสูตรด้วย งบประมาณ ราคาขาย แผนการตลาดที่วางไว้ ทุกอย่างต้องเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันอย่างลงตัวเพื่อตอบโจทย์แบรนด์อาหารเสริมของลูกค้าให้ได้อย่างลงตัว และยืนอยู่บนรากฐานของความปลอดภัย เพราะผู้บริโภคจะต้องบริโภคเป็นประจำและระยะยาว

  1. บรรจุในรูปแบบใด (Dosage form)

เมื่อคิดค้นสูตรเพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการแล้ว ทีม Innovative product development ต้องออกแบบว่าจะบรรจุอาหารเสริมนั้นในรูปแบบใด แคปซูล เม็ด ผงชงดื่ม น้ำ หรือใช้ Innovative dosage form แบบอื่นๆเช่น เจลลี่, ฝากด, oral shot, เม็ดเคี้ยว, ซองกรอกปาก ฯลฯ โดยต้องเลือกสิ่งที่จะทำให้อาหารเสริมนั้นสามารถออกฤทธิ์ได้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่ง Dosage form นั้นสำคัญมาก เช่น probiotics เมื่ออยู่ในรูปแบบเจล เพราะระหว่างการผลิตต้องเจอกับความร้อนสูง จะทำให้เชื้อตาย ทำให้ไม่สามารถทานแล้วได้ประสิทธิภาพอย่างแท้จริง ร่างกายสามารถดูดซึมได้ง่าย ซึ่งปัจจุบันมี นวัตกรรมอาหารเสริมที่นำเสนอในรูปแบบต่างๆมากมายๆ โดยหากเป็นdosage formง่ายๆเช่น เม็ด ผงชงดื่ม แคปซูล softgel ทางโรงงานในประเทศไทยก็สามารถทำได้ แต่หากลูกค้าต้องการนวัตกรรมของdosage formที่เหนือกว่า ต้องการภาพลักษณ์ในการทำการตลาดให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น การผลิตในต่างประเทศ เช่นประเทศเกาหลีใต้ ประเทศแคนาดา ก็จะช่วยลูกค้าตอบโจทย์มากยิ่งขึ้น เมื่อ ครบทั้งสามขั้นตอนจึงมีการพูดคุยรายละเอียดข้อมูล งบประมาณและสูตรที่ได้คิดค้นมาทั้งหมด เพื่อทำความเข้าใจและตกลงกันก่อนเริ่มผลิตผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง

  1. สร้างผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง (Sample for trial)

ทีม Innovative product development เข้าสู่ขั้นตอนการการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เพื่อขึ้นตัวอย่าง เพื่อให้เจ้าของแบรนด์ได้ทดลองรับประทาน และประเมินผลลัพธ์ว่าเป็นไปตามที่ต้องการหรือไม่ หลังจากคิดค้นและพัฒนาสูตร ในรูปแบบต่างๆ มาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งขั้นตอนนี้ลูกค้าจะได้เห็น และทดลองชิมรสชาติ ดู Texture สินค้าตัวอย่างว่ามีความพึงพอใจมากน้อยแค่ไหน ซึ่งสามารถปรับจนพอใจ (ภายในกำหนด) ก่อนที่จะยืนยันสั่งผลิต เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตามความต้องการได้มากที่สุด

New call-to-action

  1. การขอขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

เมื่อผลิตภัณฑ์สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย ทีม Innovative product development จะดำเนินการแจ้งขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้ถูกต้องตามกฏหมาย โดยที่ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาไปดำเนินการเองให้ยุ่งยาก เนื่องจากทีม Innovative product development จะดำเนินการให้จนแล้วเสร็จ

  1. นำเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตอาหารเสริม

ผลิตอาหารเสริม

เมื่อทุกอย่างเตรียมพร้อมแล้ว ทีม Innovative product development จะดำเนินการประสานงานกับโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐาน GMP/ISO เพื่อผลิต ผลิตภัณฑ์ของลูกค้า และบรรจุลงบรรจุภัณฑ์ เพื่อส่งมอบให้ลูกค้านำไปออกสู่ตลาดได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยทางทีม 3C Group เองก็มีบริการหลังการขายในการ support ข้อมูล วิทยากรให้ความรู้ และหากสินค้าดังกล่าวมีวัตถุดิบที่เป็นนวัตกรรมอยู่ก็มักจะได้รับการ support จากนักวิทยาศาสตร์ผู้คิดค้นวัตถุดิบดังกล่าว ในการมาพูดให้ความรู้อีกด้วย

 

จะเห็นได้ว่าทีม Innovative product development มีการดำเนินการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน  และมีการศึกษาข้อมูลและพูดคุยกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อความสำเร็จในธุรกิจอาหารเสริมของลูกค้ามากที่สุด

ส่งความคิดเห็น

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *