ประสิทธิภาพการดูดซึมวิตามินซีรูปแบบต่างๆ

 

การดูดซึมของวิตามินซีในรูปแบบต่างๆ (กรดแอสคอร์บิก) 

 

ในตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว เป็นไปได้ที่จะหาวิตามินซีในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมคํากล่าวอ้างมากมายเกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือการดูดซึม การดูดซึมหมายถึงระดับที่สารอาหาร (หรือยา) พร้อมใช้งานสําหรับเนื้อเยื่อเป้าหมายหลังจากได้รับยาแล้ว เราได้มีการปรึกษาการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการดูดซึมของวิตามินซีในรูปแบบต่าง ๆ 

กรดแอสคอร์บิกธรรมชาติกับกรดแอสคอร์บิกสังเคราะห์ 

กรด L-ascorbic ธรรมชาติและสังเคราะห์นั้นเหมือนกันทางเคมี และไม่มีความแตกต่างในกิจกรรมทางชีวภาพ ความเป็นไปได้ที่การดูดซึมของกรดแอล-แอสคอร์บิกจากแหล่งธรรมชาติอาจแตกต่างจากกรดแอสคอร์บิกสังเคราะห์ได้รับการตรวจสอบในการศึกษาในมนุษย์อย่างน้อยสองครั้ง และไม่มีการสังเกตความแตกต่างทางคลินิก การศึกษาชาย 12 คน (ผู้สูบบุหรี่ 6 คนและไม่สูบบุหรี่ 6 คน) พบว่าการดูดซึมของกรดแอสคอร์บิกสังเคราะห์ (ผงในน้ํา) นั้นเหนือกว่าน้ําส้มเล็กน้อย โดยพิจารณาจากระดับกรดแอสคอร์บิกในเลือด และไม่แตกต่างกันตามกรดแอสคอร์บิกในเม็ดเลือดขาว  การศึกษาในผู้ชาย 68 คนที่ไม่สูบบุหรี่พบว่ากรดแอสคอร์บิกที่บริโภคในบรอกโคลีปรุงสุก น้ําส้ม ชิ้นส้ม และยาเม็ดกรดแอสคอร์บิกสังเคราะห์นั้นมีประโยชน์ทางชีวภาพเท่ากัน โดยวัดจากระดับกรดแอสคอร์บิกในพลาสมา

การศึกษาชายสามคนและหญิงหนึ่งคนพบว่ากรดแอสคอร์บิก 1 กรัม ถูกดูดซึมได้ดีเท่าๆ กันจากสารละลาย ยาเม็ด และเม็ดเคี้ยว แต่การดูดซึมจากแคปซูล timed-release ตํ่ากว่า 50% การดูดซึมได้รับการประเมินโดยการวัดการขับถ่ายของกรดแอสคอร์บิกในปัสสาวะหลังจากให้กรดแอสคอร์บิกทางหลอดเลือดดําแล้วเปรียบเทียบกับการขับถ่ายในปัสสาวะหลังจากรูปแบบยาในช่องปาก  

การศึกษาล่าสุดได้ตรวจสอบระดับพลาสมาของกรดแอสคอร์บิกในผู้สูบบุหรี่ชาย 59 คน เสริมด้วยกรดแอสคอร์บิกที่ปล่อยช้า 500 มก./วัน กรดแอสคอร์บิกธรรมดา 500 มก./วัน หรือยาหลอกเป็นเวลาสองเดือน หลังจากสองเดือนของการเสริม ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญในระดับกรดแอสคอร์บิกในพลาสมาระหว่างกลุ่มกรดแอสคอร์บิกที่ปล่อยช้าและกลุ่มกรดแอสคอร์บิกธรรมดา (5) การทดลองควบคุมยาหลอกครั้งที่สองยังประเมินกรดแอสคอร์บิกธรรมดาเทียบกับกรดแอสคอร์บิกที่ปล่อยช้าในผู้สูบบุหรี่ชาย 48 คน  ผู้เข้าร่วมได้รับการเสริมด้วยกรดแอสคอร์บิกธรรมดา 250 มก. กรดแอสคอร์บิก slow-release 250 มก. หรือยาหลอกวันละสองครั้งเป็นเวลา 4 สัปดาห์ ไม่พบความแตกต่างในการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของแอสคอร์เบตในพลาสมาหรือพื้นที่ใต้เส้นโค้งหลังจากรับประทานสูตรใดสูตรหนึ่ง 

แร่แอสคอร์เบต 

เกลือแร่ของกรดแอสคอร์บิก (แร่แอสคอร์เบต) มีความเป็นกรดน้อยกว่า จึงถือว่าเป็น "บัฟเฟอร์" ดังนั้น แร่แอสคอร์เบตจึงมักแนะนําสําหรับผู้ที่มีปัญหาทางเดินอาหาร (ปวดท้องหรือท้องเสีย) ด้วยกรดแอสคอร์บิกธรรมดา ดูเหมือนจะมีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพียงเล็กน้อยที่จะสนับสนุนหรือหักล้างการอ้างว่าแร่แอสคอร์เบตระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหารน้อยกว่า เมื่อรับประทานเกลือแร่ของกรดแอสคอร์บิก ทั้งกรดแอสคอร์บิกและแร่ธาตุดูเหมือนจะดูดซึมได้ดี ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องพิจารณาปริมาณแร่ธาตุที่มาพร้อมกับกรดแอสคอร์บิกเมื่อรับประทานแร่แอสคอร์เบตในปริมาณมาก สําหรับการอภิปรายต่อไปนี้ ควรสังเกตว่า 1 กรัม (g) = 1,000 มิลลิกรัม (มก.) และ 1 มิลลิกรัม (มก.) = 1,000 ไมโครกรัม (μg) แอสคอร์เบตแร่มีให้ในรูปแบบต่อไปนี้ 

โซเดียมแอสคอร์เบต  โซเดียมแอสคอร์เบต 1,000 มก. โดยทั่วไปมีโซเดียม 111 มก. บุคคลที่รับประทานอาหารที่มีโซเดียมต่ํา (เช่น สําหรับความดันโลหิตสูง) โดยทั่วไปแนะนําให้บริโภคโซเดียมในอาหารทั้งหมดให้น้อยกว่า 2,500 มก./วัน ดังนั้น megadoses ของวิตามินซีในรูปของโซเดียมแอสคอร์เบตสามารถเพิ่มการบริโภคโซเดียมได้อย่างมีนัยสําคัญ (ดูโซเดียมคลอไรด์) 

แคลเซียมแอสคอร์เบต: แคลเซียมแอสคอร์เบตโดยทั่วไปให้แคลเซียม 90-110 มก. (กรดแอสคอร์บิก 890-910 มก.) ต่อแคลเซียมแอสคอร์เบต 1,000 มก. แคลเซียมในรูปแบบนี้ดูเหมือนจะดูดซึมได้ดีพอสมควร ปริมาณแคลเซียมในอาหารที่แนะนําสําหรับผู้ใหญ่คือ 1,000 ถึง 1,200 มก./วัน ปริมาณแคลเซียมทั้งหมดไม่ควรเกิน UL ซึ่งเป็น 2,500 มก./วันสําหรับผู้ใหญ่อายุ 19-50 ปี และ 2,000 มก./วันสําหรับผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี (ดูแคลเซียม) 

อ้างอิงข้อมูลจาก https://lpi.oregonstate.edu/mic/vitamins/vitamin-C/supplemental-forms

 

3C เราเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ยังคงมุ่งมั่นค้นคว้าหาวัตถุดิบที่ตอบโจทย์ลูกค้า 

ในฐานนะผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

เราของแนะนำ Vitamin C "Premium Vitamin C from DSM-Firmenich" 

เป็น Vitamin C 180 mg/d 37% ช่วยลดระดับสารอนุมูลอิสระในผิวที่เป็นสาเหตุของการเกิดริ้วรอยสูงสุด 

หลังรับประทานติดต่อกันเป็นเวลา 4 สัปดาห์ 

Vitamin C Powder 

Ascorbic Acid (40 mesh) 

Ascorbic Acid (100 mesh) 

Sodium Ascorbate 

Vitamin C Direat Compression Grade 

Ascorbic Acid 97% Granulation with starch 

Ascorbic Acid 97% Granulation Starch free (HPMC) 

Calcium Ascorbate 97% Granulation 

Sodium Ascorbate 99% Granulation 

Asset 3@2x   ข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท 3C Group เรายังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้นำทางด้านอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ซึ่งหากคุณมีความสนใจในเรื่องของการวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารเสริม เรามีความยินดีที่จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับวัตถุดิบและขั้นตอนการผลิตในทุกๆ ขั้นตอนของการจัดทำอาหารเสริม

สำหรับผู้ที่สนใจท่านสามารถติดต่อเราได้เพื่อรับคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ การคิดค้นสูตรอาหารเสริม ตลอดจนไปถึงการช่วงวางแผนการจำหน่าย เพราะเราเป็นบริษัทรับผลิตและนำเข้าวัตถุดิบที่มีความเชี่ยวชาญ

ติดต่อเราได้ที่ Line : @3cnutra หรือทีมขายที่ดูแลท่าน 

 

ส่งความคิดเห็น

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *