ติดตามการเติบโตของเทรนด์อาหารเสริมและสุขภาพในปี 2024

ในปี 2024การติดตามเทรนด์อาหารและสุขภาพจะเป็นแรงจูงใจสำคัญในการเติบโตของเศรษฐกิจสุขภาพทั่วโลก ประเทศไทยก็ไม่แตกต่าง โดยมีการคาดการณ์ว่าจะกลับมาเติบโตในปี 2024 โดยเฉพาะในภาคธุรกิจอาหารและสุขภาพที่มีความนิยมอย่างต่อเนื่อง เป็นที่น่าสนใจสำหรับธุรกิจและผู้บริโภคทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก 

โดยหลังการระบาดของโควิด-19 ซึ่งมาพร้อมกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมจึงเป็นสิ่งที่ผู้คนให้ความสนใจและใส่ใจสุขภาพตัวเองมากขึ้น ทำให้เศรษฐกิจสุขภาพ หรือ “Wellness Economy” มีแนวโน้มที่จะเติมโตขึ้นเรื่อย ๆ 

หลังจากการระบาดของโควิด-19 ศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์และประธานสถาบันการสร้างชาติได้ทำการวิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลงการดูแลด้านสุขภาพทั่วโลก ที่เน้นไปที่การป้องกันการเป็นโรคและการส่งเสริมการดูแลสุขภาพ นับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม ประชากรโลกที่มีอายุมากกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งในปี 2593 มีประชากรสูงอายุมากกว่า 21.5% ของประชากรโลก หรือประมาณ 2 พันล้านคน นั้นหมายความว่ามีความจำเป็นในการพัฒนานโยบายสาธารณะและบริการทางด้านสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มนี้ 

ผู้คนในสังคมทั่วโลกมีการเริ่มให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น โดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อติดตามและดูแลสุขภาพ การเลือกบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและการเลือกที่อยู่อาศัยที่สร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ 

เศรษฐกิจสุขภาพเป็นกลุ่มเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ในปี 2565 มีมูลค่าประมาณ 5 ล้านล้านดอลลาร์ และมีอัตราการขยายตัว 5-6% ต่อปี ในช่วงระหว่างปี 2564-2573 ซึ่งแสดงถึงความสำคัญและความต้องการในด้านสุขภาพ 

 

 

                                                                   (อ้างอิงรูปภาพจาก https://www.bangkokbiznews.com/business/economic/1054039) 

 

 มูลค่าเศรษฐกิจ Wellness ทั่วโลกในปี 2024 

ตามการวิเคราะห์ข้อมูลจากปี 2023 มูลค่าเศรษฐกิจ Wellness ทั่วโลกคาดการณ์ว่าจะกลับมาเติบโตอย่างหลังจากที่ปี 2023 เศรษฐกิจ Wellness ลง 11% ทำให้มูลค่าลดลงจาก 4.8 ล้านล้านเหรียญสหรัฐไปเหลือ 4.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ แต่การคาดการณ์ในปี 2024 ระบุว่า เศรษฐกิจ Wellness ลับมาเติบโตได้สูงสุดถึง 7 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งมีอัตราเติบโตเฉลี่ยที่สูงมากถึง 9.9% ต่อปี  

 สถานการณ์ของเศรษฐกิจ Wellness ในประเทศไทย 

การวิเคราะห์ข้อมูลจาก GWI ระบุว่า เศรษฐกิจ Wellness ในประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างมากจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งทำให้มีการชะลอตัวลงของอัตราเติบโต จาก 29% ในช่วงปี 2560-2562 ลดลงมาที่มีการเติบโตเพียง 11% ในปี 2563 ทั้งนี้เนื่องจาก ศรษฐกิจ Wellness ของประเทศไทยมีมีการเติมโตที่ลดลงจากการแพร่ระบาดของโรค ทิศทางการพัฒนาของเศรษฐกิจ Wellness ในปี 2024 เนื่องจากเศรษฐกิจ Wellness ทั่วโลกมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในปี 2024  

ทำให้ประเทศไทยมีโอกาสที่จะกลับมาเติบโตมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจอาหารและสุขภาพที่ถือว่าเป็นเทรนด์ที่ได้รับความสนใจอย่างมาก การสนับสนุนและพัฒนาธุรกิจในด้านนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ 

จากการเติมโตของเศรษฐกิจ Wellness ทำให้ธุรกิจอาหารเสริมในปี 2024 มีโอกาสที่จะเติมโตไปด้วย จากความต้องการของผู้บริโภคที่สนใจในการดูแลสุขภาพและความงาม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับเทรนด์และตอบสนองความต้องการของลูกค้าจะเป็นการเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญในตลาดที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว 

ในปี 2024 ธุรกิจอาหารเสริมกำลังเติบโต เนื่องจากความสำคัญที่ผู้คนให้กับการดูแลสุขภาพและความงามมีการเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ความต้องการในการเสริมโปรตีน วิตามิน แร่ธาตุ และสารอาหารสำคัญอื่นๆ ก็เพิ่มมากขึ้น 

  1. เสริมโปรตีน

การออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพกำลังเป็นที่นิยมทำให้ผู้คนต้องการเสริมโปรตีนเพื่อสนับสนุนการสร้างกล้ามเนื้อ ธุรกิจที่เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมโปรตีนที่อร่อยและให้ประสิทธิภาพมีโอกาสทางธุรกิจอย่างมาก 

  1. วิตามินและแร่ธาตุ

ความต้องการในการบริโภควิตามินและแร่ธาตุเพื่อสุขภาพที่ดีกำลังเพิ่มขึ้นทำให้ธุรกิจที่มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมที่ครอบคลุมและคงสภาพสูตรโดยไม่มีสารเสริมในปริมาณมากเป็นที่ต้องการ 

  1. อาหารเสริมที่มีสารสกัดจากธรรมชาติ

ผู้บริโภคสนใจสารสกัดจากธรรมชาติ เช่น สารสกัดจากผลไม้, พืช, หรือสมุนไพร ซึ่งมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างสุขภาพอย่างธรรมชาติ 

  1. ผลิตภัณฑ์เสริมสำหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ

ธุรกิจสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมที่เน้นการแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายพิเศษ เช่น ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุ

ผู้ที่ออกกำลังกายหนักหรือผู้ที่มีความต้องการเฉพาะทางสุขภาพ 

  1. นวัตกรรมและเทคโนโลยี

การนวัตกรรมและการนำเทคโนโลยีเข้ามาในการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมสามารถทำให้ธุรกิจมีความได้เปรียบมากขึ้น โดยการใช้เทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสูตรที่มีประสิทธิภาพ 

  1. ความยั่งยืน

ผู้บริโภคสนใจผลิตภัณฑ์ที่มีความยั่งยืนทั้งในแง่สิ่งแวดล้อมและการสร้างธุรกิจที่มีความรับผิดชอบทางสังคม 

 ซึ่ง 3C เราตั้งใจคิดค้นและนำเข้าวัตถุดิบอาหารเสริม และเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากทั่วโลกตามความต้องการของผู้ผลิตและผู้บริโภคเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่อสอบถามได้ที่ Line : @3cnutra หรือทีมขายที่ดูแลท่าน

@LINE OA

บริษัท 3C Group เรายังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้นำทางด้านอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ซึ่งหากคุณมีความสนใจในเรื่องของการวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารเสริม เรามีความยินดีที่จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับวัตถุดิบและขั้นตอนการผลิตในทุกๆ ขั้นตอนของการจัดทำอาหารเสริม 

สำหรับผู้ที่สนใจท่านสามารถติดต่อเราได้เพื่อรับคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ การคิดค้นสูตรอาหารเสริม ตลอดจนไปถึงการช่วงวางแผนการจำหน่าย เพราะเราเป็นบริษัทรับผลิตและนำเข้าวัตถุดิบที่มีความเชี่ยวชาญ

 

อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/business/economic/1054039

           https://www.ryt9.com/s/prg/3356500

 

ส่งความคิดเห็น

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *