ผู้เชี่ยวชาญที่อยู่เบื้องหลังการผลิตอาหารเสริมของ 3C

ผู้เชี่ยวชาญที่อยู่เบื้องหลังการผลิตอาหารเสริมของ 3C

ความเชี่ยวชาญ เป็นสิ่งสำคัญที่สร้างความไว้วางในใจในการผลิตอาหารเสริม ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลหรือบริษัทมีประสบการณ์ในด้านนั้น ๆ เป็นระยะเวลายาวนาน ลองผิดลองถูกจนเกิดความเข้าใจในสิ่งที่ทำมาเป็นระยะเวลายาวนาน เช่นเดียวกับความเชี่ยวชาญในด้านผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของ 3C ที่สั่งสมประสบการณ์ยาวนาน พัฒนาความรู้ เป็นระยะเวลายาวนานหลายสิบปี ส่งต่อองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น สร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารเสริมใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคอาหารเสริมได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด นำพาเจ้าของธุรกิจอาหารเสริมหรือเจ้าของแบรนด์อาหารเสริม สู่การประสบความสำเร็จได้ในที่สุด ทั้งหมดเกิดขึ้นจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญของ 3C ที่อยู่เบื้องหลังการผลิตทั้งหมดเหล่านี้

 

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์

ทีมผลิตภัณฑ์เป็นหนึ่งในหัวใจของ 3C เนื่องจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้องอาศัยประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนักวิจัย นักพัฒนา ทีมแพทย์ เภสัชกร ที่มีความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับสูตรอาหารเสริม สารสกัดอาหารเสริม วัตถุดิบอาหารเสริม การออกแบบสูตรอาหารเสริม ทีมผลิตภัณฑ์จึงเป็นเสมือนคลังความรู้ของ 3C และต้องคอยทำงานร่วมกับทีมอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมใหม่ๆ มีความโดเด่น และให้ผลลัพธ์ตรงตามที่ทั้งเจ้าของธุรกิจอาหารเสริมและผู้บริโภคต้องการ

 

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อ

ทำหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบอาหารเสริม สารสกัดอาหารเสริมในราคาที่เหมาะสมอย่างถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทย ต้องจัดสรรเวลาในการจัดซื้อที่ถูกต้อง เพื่อควบคุมให้วัตถุดิบอาหารเสริมมีคุณภาพ และมาถึงโรงงานที่ผลิตอย่างตรงเวลา เพื่อให้กระบวนการผลิตบรรลุเป้าหมายได้ในที่สุด การกำหนดเวลาการจัดซื้อเป็นสิ่งสำคัญมาก เนื่องจากบางช่วงเวลา ราคาวัตถุดิบอาหารเสริม และสารสกัดอาหารเสริมก็แตกต่างกันออกไปตามฤดูกาล ตามกระแสและความนิยม ทั้งหมดต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของทีมจัดซื้อเป็นสิ่งสำคัญ

 

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการขายและการตลาด

เป็นทีมที่สำคัญมากในการให้คำปรึกษาด้านการตลาดกับลูกค้าของ 3C ซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจอาหารเสริมและแบรนด์อาหารเสริมต่างๆ ทีมการตลาดของ 3C มีความเชี่ยวชาญธุรกิจอาหารเสริมโดยเฉพาะ ทำการตลาดด้วยองค์ความรู้จากทีมงาน 3C และทีมพันธมิตรของ 3C ที่มีอยู่ทั่วโลก ให้คำปรึกษารวมถึงร่วมวางแผนการตลาดกับเจ้าของธุรกิจอาหารเสริม เจ้าของแบรนด์อาหารเสริมอย่างใกล้ชิด คอยศึกษาเทรนด์ใหม่ๆ เพื่อเก็บรวบรวมเป็นองค์ความรู้ด้านการตลาดให้กับลูกค้าที่เป็นเจ้าของธุรกิจอาหารเสริม เจ้าของแบรนด์อาหารเสริม เป็นทีมสำคัญที่จะนำพาธุรกิจอาหารเสริมของคุณบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ

 

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านโกดังสินค้า

สินค้าเมื่อผลิตแล้ว มิใช่จะวางทิ้งไว้ตรงไหนก็ได้ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่างๆ ที่ผลิตเป็นที่เรียบร้อยต้องได้รับการจัดเก็บในโกดังอย่างเหมาะสมทั้งอุณหภูมิและพื้นที่เพื่อให้อยู่ในสภาพดีและประสิทธิภาพ ซึ่งต้องอาศัยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านโกดังสินค้าที่มีความรู้ในด้านการจัดเก็บโดยเฉพาะ

 

ทีมผู้เชี่ยวชาญขนส่งสินค้า

การส่งสินค้ามิใช่การขับรถไปส่งแล้วจบ ผู้ขนส่งต้องกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้สินค้าไปถึงจุดหมายได้ตรงเวลา และอยู่ในสภาพที่เหมือนออกจากโกดังจัดเก็บสินค้าใหม่ๆ ไม่เกิดความเสียหายกับตัวผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ผู้ขนส่งต้องรู้เส้นทางการขนส่งเป็นอย่างดี ทั้งหมดนี้ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากทีมขนส่ง

 

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชี

อีกหนึ่งทีมที่สำคัญมาก เนื่องจากต้องเป็นผู้รับและสั่งจ่ายเงิน ทั้งค่าวัตถุดิบอาหารเสริม ค่าสารสกัดอาหารเสริม ค่าผลิตอาหารเสริม และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกระบวนการผลิตอาหารเสริมทั้งหมด โดยผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีต้องกำหนดระยะเวลาให้พอดี เพื่อดำเนินการทุกอย่างได้อย่างราบรื่น และเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

 

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล

เป็นทีมที่ต้องจัดหาทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ทั้งด้านบัญชี จัดซื้อ ขนส่ง ผู้เชี่ยวชาญแขนงต่างๆ แพทย์ นักวิจัย เภสัชกร ฯลฯ และยังต้องจัดหา ส่งเสริมให้บุคคลเหล่านั้นมีความสุขในการทำงาน เพื่อให้ผลงาน ซึ่งก็คือผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าของ 3C พึงพอใจออกมาดีที่สุด

New call-to-action

ทีมผู้บริหาร

ยึดหลักในการบริการตามหลักคำสอนของพระเจ้า บริหารจัดการด้วยความรักและความเมตตา เพื่อให้ทั้งบุคลากรและลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด และเกิดความพึงพอใจที่ได้ร่วมงานกับ 3C

ด้วยประสบการณ์ ความมุ่งมั่น ความรักและความเข้าใจในธุรกิจอาหารเสริม พร้อมผู้เชี่ยวชาญที่อยู่เบื้องหลังการผลิตอาหารเสริมของ 3C ทำให้ 3C สามารถคิดค้นและนำเข้านวัตกรรมใหม่ เพื่อพัฒนาธุรกิจอาหารเสริมให้ก้าวหน้า สามารถบริการลูกค้าทั้งเจ้าของธุรกิจอาหารเสริม และเจ้าของแบรนด์อาหารเสริมให้ได้รับความพึงพอใจ และประสบความสำเร็จได้ในที่สุด

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการสอบถามเรื่องการผลิตอาหารเสริม / วัตถุดิบอาหารเสริม / วิจัยอาหารเสริม คลิกติดต่อทีมขาย

New Customer

3C's Customer

ส่งความคิดเห็น

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *