การได้รับรองการผลิตอาหารเสริมจากอย. ยากหรือไม่ ?

การได้รับรองการผลิตอาหารเสริมจากอย. ยากหรือไม่ ?

หลังกระบวนการคิดค้นและพัฒนาสูตรดำเนินไปจนประสบความสำเร็จจนเจ้าของธุรกิจหรือเจ้าของแบรนด์อาหารเสริมพอใจในผลิตภัณฑ์ตัวอย่างที่ทำขึ้นมาและมั่นใจว่าจะใช้สูตรอาหารเสริมนั้นแน่ๆ ขั้นตอนต่อมาที่เจ้าของแบรนด์อาหารเสริมหรือเจ้าของธุรกิจอาหารเสริมต้องดำเนินต่อไปคือการขอการรับรองผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration) หรือที่เรียกกันว่าสั้นๆว่า ขอ อย. เพื่อให้องค์การอาหารและยาตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่กำลังจะผลิตเพื่อจัดจำหน่ายนั้นเป็นไปตามมาตรฐานอาหารและยาที่ถูกต้อง

 

ทำไมขั้นตอนนี้มีความสำคัญมาก?

หน้าที่หลักของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาคือการกำกับและดูแลผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานอยู่เสมอ ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารเสริมด้วย การได้รับการรับรองจาก อย. หมายความว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของคุณนั้นได้มาตรฐานความปลอดภัย และได้รับอนุญาตให้ผลิตและจำหน่ายได้อย่างถูกต้อง หากเจ้าของธุรกิจอาหารเสริมหรือเจ้าของแบรนด์อาหารเสริมใดได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนั้น ๆ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ย่อมหมายความว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนั้นได้มาตรฐานในการผลิต ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคเองเกิดความมั่นใจในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมได้ด้วย

 

เอกสารที่ใช้ในการขอจัดตั้งโรงงานหรือจัดตั้งการผลิต

 • สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจ
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจ
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (เฉพาะกรณีเป็นนิติบุคลล)
 • สำเนา ภพ.20 (เฉพาะกรณีเป็นนิติบุคคล)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของร้าน หรือบริษัท (กรณีที่อยู่ดังกล่าว ไม่ตรงกับที่อยู่ผู้มีอำนาจ)
 • แผนที่ตั้งของร้าน หรือบริษัท แผนผังภายในร้านหรือบริษัท ระบุ สถานที่ผลิต, บรรจุ, เก็บสินค้า ให้ชัดเจน สินค้าตัวอย่างพร้อม ฉลาก

 

เอกสารและหลักฐานในการยื่นขอ อย.

 • ใบจดทะเบียนผลิตภัณฑ์/แจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์ (แบบ สบ.5) จำนวน 2 ฉบับ
 • สำเนาการได้รับอนุญาตตั้งสถานที่ผลิต
 • ใบรับรองสถานที่ผลิตที่เทียบเท่าเกณฑ์ Primary GMP

 

ขั้นตอนการยื่นขอ อย.

 • เตรียมสถานที่ให้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดของวิธีการผลิตที่ถูกต้อง (GMP: Good Manufacturing Practice)
 • จัดเตรียมเอกสารโดยติดต่อขอข้อมูลได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ผลิตทุกแห่ง
 • ยื่นเอกสารขออนุญาตตั้งสถานที่ผลิต พร้อมนัดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อตรวจสถานที่
 • ยื่นขอเอกสารอนุญาตขอรับเลขสารบบ “13 หลัก” (เลข อย.) ตามแต่ชนิดของผลิตภัณฑ์ 3 กลุ่ม ได้แก่ อาหารควบคุมเฉพาะ อาหารที่กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน และอาหารที่ต้องมีฉลาก

 

ยื่นคำขอที่ไหน

หากสถานที่ผลิตอาหารเสริมนั้นตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร สามารถยื่นคำขอได้ที่ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (0ne stop service center )สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 

หากสถานที่ผลิตอาหารเสริมตั้งอยู่ต่างจังหวัดสามารถยื่นคำขอ ณ สำนักงานสาธารณสุขในจังหวัดที่สถานที่ผลิตตั้งอยู่

New call-to-action

ขั้นตอนการขอ อย. นั้น แม้ไม่ได้ยากจนเกินไป แต่สำหรับเจ้าของธุรกิจที่เพิ่งจัดตั้งธุรกิจอาหารเสริม อาจจะประสบปัญหาหรือไม่เข้าใจในขั้นตอนต่างๆ มีเจ้าของธุรกิจอาหารเสริมหลายคนที่ดำเนินการยื่นขอจดทะเบียน อย. ด้วยตนเองแล้วประสบปัญหาจุกจิก ต้องแก้ไขสินค้าและการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานของ อย. ที่วางไว้ซ้ำไปซ้ำมา จนกระทั่งค่าใช้จ่ายบานปลาย ซึ่งส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายที่บานปลายจะเป็นค่ารถในการเดินทางไปติดต่อหลายครั้งบางคนอาจจะถึงหกครั้งสิบครั้งเลยก็มี ค่าอาหาร ค่าเอกสารต่างๆ จิปาถะมากมาย แต่นั่นไม่สำคัญเท่าเวลาที่เสียไปกับการติดต่อและการรอคอยเพื่อให้ได้เลข อย. เพราะหากยังไม่ได้ก็ยังไม่สามารถดำเนินการผลิตได้ เมื่อได้เลข อย. แล้วกว่าจะดำเนินการผลิตอาจจะทำให้ล่าช้า เกิดความสุญเสียโอกาสทางธุรกิจได้

3C จึงให้บริการแบบครบวงจร หลังได้สูตรอาหารเสริมเป็นที่เรียบร้อย เจ้าของธุรกิจอาหารเสริม สามารถใช้บริการจดทะเบียน อย. ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกับ 3C ได้ทันที ทีมงาน 3C มีความเชี่ยวชาญในด้านการเตรียมเอกสาร ดำเนินการตามขั้นตอนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้การดำเนินการขึ้นทะเบียนอาหารเสริมกับ อย. สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

 

ขึ้นทะเบียน อย. กับ 3C ดียังไง

 • เจ้าของธุรกิจไม่ต้องเสียเวลาศึกษาและจัดเตรียมเอกสาร เนื่องจากทาง 3C จะจัดเตรียมและเรียกเอกสารที่สำคัญจากเจ้าของธุรกิจเอง
 • เจ้าของธุรกิจอาหารเสริมไม่ต้องเสียเวลาในการเฝ้ารอ และเสียเวลาในการเดินทางไปติดต่อด้วยตนเองหลายครั้ง
 • เจ้าของธุรกิจอาหารเสริมไม่ต้องยุ่งยากกับการแก้ไขรายละเอียดต่างๆให้ได้มาตรฐานเนื่องจากทีมงานของ 3C มีความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดีอยู่แล้ว
 • ได้เลขทะเบียนอย่างรวดเร็ว ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้เจ้าของธุรกิจอาหารเสริมสามารถดำเนินการขั้นต่อไปได้ทันที
 • ดำเนินการด้วยความเชี่ยวชาญและถูกต้องตามกฎหมาย

ส่งความคิดเห็น

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *