จุดยืนในฐานะ partner ในการสร้าง brand อาหารเสริมของ 3C

จากจุดเริ่มต้นในการนำเข้าวัตถุดิบยา 3C ตั้งแต่ปี1980 และนำเข้าวัตถุดิบอาหารเสริม ตั้งแต่ปี 2004 และด้วยความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์อย่างลึกซึ้งในอาหารเสริม จึงเริ่มพัฒนาสูตรให้ลูกค้าในปี 2012 3C GROUP สั่งสมประสบการณ์ พัฒนาความเชี่ยวชาญในด้านวัตถุดิบและธุรกิจอาหารเสริม เพื่อมุ่งมั่นสู่การเป็นที่ปรึกษาในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ที่สามารถให้บริการลูกค้าได้ครบทุกความต้องการอย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆให้เกิดขึ้น เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ถึงมือผู้บริโภคอย่างมีคุณค่า

 

มุ่งมั่นในการเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาอาหารเสริม

การพัฒนาสูตรอาหารเสริม มีความจำเป็นต้องใช้ประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญในการคิดค้น พัฒนา เพื่อให้ได้สูตรอาหารเสริมที่แตกต่าง จึงจะสามารถดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภค และทำให้แบรนด์ประสบความสำเร็จได้ในที่สุด แต่ภายใต้ความแตกต่างนั้น สูตรอาหารเสริมนั้นต้อง มีประสิทธิภาพด้วยคือสามารถให้ผลลัพธ์ตามที่กลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ต้องการ จึงจะสามารถสร้างคุณค่าให้เกิดกับผู้บริโภค และสิ่งสำคัญคือความปลอดภัย เมื่อกลุ่มเป้าหมายรับประทานหรือใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนั้นๆแล้ว ไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับตนเอง ซึ่งจะเกิดขึ้นได้จากการที่

  • สูตรอาหารเสริมนั้นพัฒนาจากวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยตลอดจนการจัดเก็บอย่างเหมาะสม เพื่อให้ยังคงประสิทธิภาพเอาไว้ได้ ด้วยทีมจัดซื้อของ 3C ที่เชี่ยวชาญ รู้จักแหล่งวัตถุดิบเป็นอย่างดี และรู้ว่าควรซื้อช่วงเวลาใด รู้วิธีการขนส่งที่ถูกต้อง และการเก็บรักษาในห้องรักษาอุณหภูมิที่เหมาะสม ทำให้วัตถุดิบของ 3C ยังคงประสิทธิภาพที่ดีในการออกฤทธิ์เอาไว้ได้
  • สูตรอาหารเสริมนั้นพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ จากทีมงานคุณภาพของ 3C ทีม R&D ทีมพัฒนาสูตร เภสัชกรที่เข้าใจและมีความเชี่ยวชาญในวัตถุดิบ อ้างอิงการพัฒนาสูตรจากงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ปริมาณที่เห็นผล และค้นหาผลลัพธ์ใหม่ๆ ข้อควรระวังต่างๆที่อาจจะถูกค้นพบจากการวิจัยได้
  • ได้รับการทดสอบในห้องปฏิบัติการเป็นห้องทดสอบที่ได้มาตรฐาน มีอุปกรณ์การทดสอบที่ทันสมัย ได้รับการรับรองระดับสากลด้วยวิธีการทดสอบที่สอดคล้องกับความต้องการของแบรนด์เพื่อผลลัพธ์ที่ถูกต้องและได้ผลตามที่กลุ่มลูกค้าของแบรนด์ต้องการ
  • ได้รับการอนุญาตจากองค์การอาหารและยาอย่างถูกต้อง รวมถึงดำเนินการในขั้นตอนต่างๆตามกฏหมายอย่างถูกต้องตามขั้นตอน
  • สร้างความพึงพอใจให้กับผู้โภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าของแบรนด์ได้

New call-to-action

การพัฒนาสูตรอาหารเสริมที่สร้างผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพทำให้แบรนด์ประสบความสำเร็จ ลูกค้าพึงพอใจ คือสิ่งที่จะแสดงให้เห็นว่า 3C คือมืออาชีพในด้านธุรกิจอาหารเสริมอย่างแท้จริง

ไม่ใช่แค่ความเป็นมืออาชีพเท่านั้น 3C ยังใส่ใจกับการประสานงานความร่วมมือที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระยะยาว สร้างคอนเนคชั่นเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายของทุกคนได้อย่างสมบูรณ์

 

คอนเนคชั่นที่ดี เพื่อการพัฒนาธุรกิจอาหารเสริมและสร้างแบรนด์ให้ลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ

เริ่มต้นจากการประสานงานของพนักงานในองค์กร การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า แหล่งที่มาของวัตถุดิบ Partner ต่าง ๆ ทั่วโลกของ 3C หน่วยงานเอกชนและรัฐบาล ในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายของทุกคนได้อย่างราบรื่น ตรงตามเวลาที่ต้องการ และเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนทุกกระบวนการ มีการอัปเดตข้อมูลต่างๆของ Partner ต่างๆอย่างสม่ำเสมอ ด้วยหลักการคิดแบบชนะ-ชนะ ทุกคนประสบความสำเร็จตามความต้องการร่วมกัน ด้วยจุดยืนนี้จะทำให้ 3C ได้ข้อมูลของวัตถุดิบ และสามารถจัดหาวัตถุดิบได้ตามที่ลูกค้าต้องการ สามารถให้ข้อมูลใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมใหม่ ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง

 

รักในความถูกต้องเสมอให้ลูกค้า

การทำธุรกิจต้องยึดถือคุณธรรมในใจเพื่อสร้างคุณค่าให้กับบริษัทและลูกค้า 3C วางความรักเอาไว้ในใจเสมอ ด้วยความเชื่อที่มีต่อพระเจ้า ความรักที่ 3C ยึดถือทำให้ 3C ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามทำนองคลองธรรม ตั้งใจเต็มที่ในการมอบสินค้าและบริการที่มีคุณค่ากับลูกค้า สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ นวัตกรรมที่สร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในวงการธุรกิจอาหารเสริม ทำให้ธุรกิจอาหารเสริมได้รับการพัฒนาไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ 3C จึงได้รับความไว้วางใจจาก Partner ทั่วโลกและสามารถนำพาลูกค้ามากมายไปสู่การประสบความสำเร็จในการสร้างแบรนด์อาหารเสริมได้ในที่สุด ทั้งลูกค้าและ 3C สามารถร่วมมือกับในการส่งมอบคุณค่า ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ดีไปสู่กลุ่มผู้บริโภค และสะท้อนกลับมาเป็นความไว้วางใจที่ 3C ได้รับอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

3C ยังคงยึดหลักการ ความเชื่อที่แน่วแน่ มุ่งมั่นในการให้บริการในธุรกิจอาหารเสริมอย่างครบวงจรอย่างต่อเนื่อง และไม่หยุดพัฒนาเพื่อคุณภาพและสิ่งที่ดีที่สุด สำหรับลูกค้าและPartner ของ 3C เสมอ

 

ส่งความคิดเห็น

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *